[Kültür Sayfasına Dön]                                                                                                                            [Ana Sayfaya Dön]

 

Güncelleme: 01 Nisan 2005

 

Sözlüğe katkıda bulunmak için tıklayın!                                           Diğer Yerel Sözlükler

 

Elyosca Sözlük

 

Aşağıda derlenen kelimeler köye ait oldukları düşüncesiyle sözlük kapsamına alınmıştır, bilgimiz dışında bazı kelimeler diğer yörelerde de kullanılıyor olabilir.

Sözlüğün oluşturulmasında isimlerini burada tek tek sayamayacağımız pek çok kişinin katkısı olmuştur.  Bu kişilere, köy kültürümüzü yazıya dökme gayretlerimize katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyoruz.

Not: Dilimizde bulunan özel bir ses var ki bunu bilinen Türkçe karekterlerle ifade etmek zordur.  Bu sese benzettiğimiz en yakın ses gırtlak ve arka damakla çıkarılan h sesidir (hırıltılı h).  Bu sözlükte bu ses ğh olarak belirtilecektir. Bu sesi dinlemek için tıklayın (ğhaeg)

 

 

 

 

Kelimeler

 

 

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z 

 

 

A

Abdal:                                    Açık saçık dolaşmak

Acımuğh:                             Açgöz

Açığh Etmek:                      Zıttına gitmek, (birine) inatlık etmek

Adışaşı:                                Yöreye özgü bir tür çorba 

Ağırı!:                                  Velasıl

Ağhmun:                              Doğal gübre

Allah Vere:                          Umarım

Aluça:                                   Erik

Anuğ:                                    Dağ kekiği

Ağpiyer Löblezi:                 Börülce

Ağura Yatırmak:                 Asma ağacının uzayan dalını toprak altından geçirerek kök salmasını sağlama işlemi

Ağuz:                                    Doğum yapan hayvanın ilk sütü

Ar gelmek:                          Utanmak

Assalatı:                               Bilerek

Ayağa Tutmak:                   (çocukların) Tuvaletini yaptırmak

Ayak yolu:                           Tuvalet

 

 

B

Bacılık:                                 Kızlar arasında çok yakın iki arkadaşın bu yakınlıklarını kardeşlik ile özdeşleştirmek için birbirlerine verdikleri ad (bkz. gardaşlık)

Badırık:                                Ekşi

Balcan:                                 Patlıcan

Bastığ:                                  Pestil

Başocağı:                             Odanın köşesinde banyo yapmak için kullanılan yer

Beçara:                                 (Bi çare) çaresiz, zavallı

Bede Gitmek:                      Komik gelmek, komiğine gitmek                      

Bedeli:                                  Kış mevsiminin belli bir bölümü için kullanılır

Berdoş:                                Ortaboy kazan

Bığhçı:                                 Bıçak

Bıldır:                                   Evvelki yıl

Bidomuş:                              Fakat, ama

Biğhari:                                               Baca yolu

Bidüze:                                 Dosdoğru

Bile:                                      Beraber (örnek: bile gidelim)

Bitmek:                                Yetişmek

Bitöğü:                                 Bölünmemiş, bütün, tam

Bizoğu:                                 Saf insanlar için kullanılan bir yakıştırma (Buzağı)

Boğalek:                              Büyük baş hayvanların zehirli ot yiyerek azgınlaşması

Boğalek sinegi:                  Bir sinek türü

Boğarsuğh:                         Gırtlak

Boranı:                                 Pipirim(semiz otu) ile yapılan cacık

Bön:                                      Saf

Böbrek Erük:                      Bir erik cinsi

Budama:                               Kesimi gelen meşe ağacı

Bulamaç:                              Un ile yapılan ve muhallebi görünümünde olan bir çeşit yemek

Burçalığ:                             Köyde “tekedaşşağ” da denilen, kökü yenilen bir tür yaban bitkisi

Burma:                                 Hayvanlar için kışın tüketilmek üzere hazırlanmiş otun burulmuş şekli

 

C

Cazu:                                    Cazgır, cadı

Cenger:                                Bakır kazanın oksitlenmesi

Cereme:                               Ceza

Cığigine Binmek:              Yakalamak

Cıngır Çıkartmak:            Olay çıkarmak

Cırtlan:                                Çok yaramaz

Cin Löblezi:                         Ağpiyer fasülyesi için kullanılan diğer bir kelime (börülce)

Cizlavit:                                Yemeni, ayakkabı

Cöğap Etmek:                      Red etmek, saygısızlık etmek

 

Ç

Çağa:                                    Çocuk

Çağaboğan:                          Büyük çekirge

Çangal:                                Küçük şelale

Çapmak:                               Koşmak

Çarçıbezen:                         Salyangoz

Çarpı:                                   Cevizi ağacından düşürmek için kullanılan uzun sopa

Çaşkur:                                               Dağlarda yetişen ve ineklerin çok sevdiği bir çeşit ot

Çatallastik:                         Sapan

Çatı kurmak:                      Keklik avı için kafesle avca çıkmak 

Çaykuşu:                             Derelerde yaşayan bir kuş çeşidi

Çebiş:                                   Genç teke

Çedene:                                !

Çeküce:                                               Çekirge

Çelem:                                  Turpgillerden olan ve kökü yenen bir kışlık sebze

Çelem Piri:                          Turpgillerden bir çeşitsebze, yapraği sarma ve yemeklerde kullanılır

Çeribaşı:                              Lider keklik

Çemçe:                                 Kepçe

Çıbla:                                    Kurutulmuş keven

Çırban:                                 Köyde tarlalara su dağıtımını düzenleyen ve kontrol eden kişi

Çırpı:                                    Ateşi tutuşturmak için kullanılan küçük ağaç dalları

Çiin:                                      Omuz

Çinçagına Binmek:           Omuza binmek

Çinemelik:                          ?

Çit:                                        Tülbent

Çoban:                                  Elde şekil verilmiş avuç iç (tarhana çobanı)

Çora Gelmek:                      (beddua)

Çortun:                                 Köy evlerinin dam kenarına yerleştirilen ve damda toplanan yağmur sularının damdan aşağı akmasına sağlayan ağaç kütüğünden yapılan alet

Çüşe almak(binmek):        Omuza almak(binmek)

 

D

Dağım:                                  Dardağan

Daşlıca Armut:                   ?

Damahkar:                          Umursamaz

Degirmi:                              Tane!

Deleme:                                 Topaç

Dellal Çagırmak:                Köy muhtarının köylüleri alınan kararlardan haberdar etmek için genellikle  akşam vakitleri köyün en yüksekteki evin damından köylülere yüksek sesle duyurması

Derhe:                                   Ağaç dallarını kesmek için kullanılan orak şeklinde oldukça büyük kesici alet

Deyindirik (veya Deyin):   Sincap

Dıkka:                                  Nokta, bilye

Dıram:                                  Bir tür yumuşak ve yassımsı kaya cinsi

Dibe Çalmak:                      Bozulmak (yoğurt vs. gibi)

Dikdikiye kalkmak:          Ayağa kalkmak

Dikenburnu:                       Bögürtlen

Dil Örkenmek:                   Dil taklidi etmek, birinin konuşmasını alaylı bir biçimde tekrar etmek

Dingıl:                                  Çıplak

Dink:                                    Soku

Dink dögmek:                     Buğdayı döğme (dövme) haline getirme işlemi

Doğunuğh:                           Örkenin ucuna bağlanan üçgenimsi dal parçası

Dölbent:                                Tülbent

Döörsügün:                         Bir sonraki gün

Dunguş:                                Bir tür kuş

 

E

Ebem Kümeci:                     Dağlarda kendiliğinden yetişen bir çeşit şifalı bitki

Ecinni:                                  Hayalet

Eğiş:                                      Büyük metal karıştırıcı

Eğlenmek:                           Oyalanmak

Ekis Gibi:                             Aksilik bu ya

Ellağı:                                   Yakın kimse

Ellesen:                                Sahi mi?

Essah:                                   Sahi

Eskötek:                               Zavallı

Eşbabiye:                              Kuru kaysı

Eşğere:                                 Aşikar, ortalıkta

Evlek:                                   Bir evin ihtiyacı kadar olan ürünün ekildiği tarla parçası

Ev Çarpmak:                        Evin içini beyaz veya kırmızı toprak ile boyamak

Eyem:                                    Hava, hava durumu

Eze:                                       Kibrit

 

F

Ferfene Çıkartmak:          ?

Ferik:                                   Genç tavuk

Feriktirmek:                       1-Sıkıştırmak, 2-Kandırmak, aldatmak                             

Fışkı:                                    Hayvan dışkısı

Frek Balcanı:                      Domates

Firik:                                    Olmamış badem, çağla

Fit Otu:                                 ?

                       

G

Gağırığh:                             Balgam

Galemguş:                           Bir tür dut çeşidi

Gangal:                                 Dağlarda kendiliğinden yetişen dikenli bir bitki

Garaçı:                                 Çingene

Gardaşlık:                            Köydeki erkekler arasında çok yakın iki arkadaşın bu yakınlıklarını kardeşlik ile özdeşleştirmek için birbirlerine verdikleri ad (bkz. bacılık)

 

Gegoin:                                 Zayıf, biçimsiz

Gem:                                     Öküzlerin sürdüğü harmanda buğdayı sapından ayıran tahtadan yapılmış alet

Gem Sürmek (döğmek):   Buğdayı sapından taneyi ayırmak ve sapı saman hale getirme işlemi

Gevar:                                   Su arkı

Gevsü Yumak:                     Çamaşır Yıkamak

Gezeme:                                Kışın ateş yakılan ve ekmek pişirilen kapalı yer, arakat

Gıjlanmak:                          Kaymak

Gıle:                                      Küçük

Gımıt:                                   Başa sarılan (atılan) örtü

Gıp gıp Gıdılanmak:          Bir şey için çok çabalamak

Gıynağh:                               Cevizin içi

Gişi:                                      Herif

Gogo:                                     Çocuk korkutmak için kullanılır, “Bak, çembellikten Gogo Geliyor!” (bkz: Çocuk korkutma)

Gögüş:                                  Yeşilimsi, kertenkele

Gömgöğ Olmak:                 Üşümek

Görmecük:                          Sonradan gören

Göze:                                    Kaynak su

Gözmek:                                Tarla sulamak için yapılan küçük göletlerde suyun önünü tutmak ve suyu kontrollü bir şekilde bırakmak için kullanılan kısmı.  Genellikle düz bir sal taşın ortası delinerek yapılır

Guşğhana:                           Tencere

Gufa:                                     Küfe

Guz:                                      Güneş görmeyen yer

Guzugulağh:                        (Kuzukulak) Dağda yabanıl olarak yetişen, yaprakları ekşimsi (mayhoş) ve yenebilen bir tür yaban bitki

Guzuğh:                                Meşe ağacının meyvesi

Güğük:                                 Taze cevizin üst kabuğunun soyulmuş şekli

Gülala:                                  Kadife çiçeği

 

Ğ

Ğhaeğ:                                  Taze; henüz olmamış, olgunlaşmamış.  Genellikle olmamış meyveler için kullanılır Ghaeg.wav

Ğhacil Olmak:                    Mahçup olmak, utanmak

Ğhağh:                                  El alem, yabancı

Ğhampeğ:                              Evin içindeki merdivenlerin üstünde bulunan ve üst katlara çıkışı engelleyen zemin boyunca açılıp kapanabilen tahtadan yapılmış kapı

Ğhamursuz:                         Mayasız hamurdan sac üzerinde yapılan çok ince ekmek

Ğhapçı:                                  !

Ğhapan:                                 El terazisi

Ğharal:                                 Büyük çuval        

Ğharap gelmek:                   Ağırına gitmek

Ğharığh:                              Tarlalara su getirmek için kazılmış su yolu

Ğhayınlık etmek:                Kıskanmak

Ğhıllı değil!:                         Az değil!

Ğhorata Etmek:                  Sohbet etmek, konuşmak

Ğhortut:                                Bağ budanırken bağdan kesilen çubuklara verilen ad

Ğhıllik:                                Güveç, toprak kap

Ğhımça:                                Avuç miktarı kadar

Ğhırçik:                               Eski, yırtık-pırtık bez parçaları

Ğhızar:                                 Ağaç biçmeye yarayan alet, testere

Ğhınik:                                 Olmamış ceviz içi

Ğhrik:                                  Eski ayakkabı

Ğhurğh:                               Sabır

Ğhurğhu Olmamak:          (veya Ğhurgğu Dar Olmak) Sabrının olmaması

Ğöğ:                                      Taze; henuz olmamış, olgunlaşmamış

Gusğhana:                           En küçük tencere

 

H

Harz Etmek:                        Hoşlanmak, hoşlaşmak

Havas:                                   Heves

Hayangeme:                         Ortalığı karıştırmak

Hayıf:                                    Yazık!

Hayıfı Gelmek:                   Acımak

Haylamak:                           Acele etmek

Heket:                                   Masal

Heket Heketlemek:           Masal anlatmak

Hebbe:                                   Tane

Hedik:                                   Dişi çıkan çocuklar için hazırlanan nohut ve buğday içeren bol sulu bir yemek

Hersi Çıkmak:                   Sinirlenmek

Hezeng:                                Büyük destek

Him:                                      Duvar kalınlığı, 50 cm uzunluğundaki uzunluk ölçüsü

Hombaba:                             Cevizin içini bir bütün olarak çıkartmak. Çevizin parçalanmamış içi

 

I

 

İ

İbop:                                       Yalnız, tek beşına

İbop Kuşu:                            İbibik kuşu

İçeri Ev:                                Kiler

İfağ:                                                      (Ufak) Küçük

İrisfay Etmek:                     Yaygara koparmak (genellikle malamat ile kullanılır, örnek: irisfay malamat etmek)

 

J

 

 

K

Kanatma Sakız:                   Kenger sakızı da denilen ve kenger bitkisinden elde edilen, oldukça sert türden sakız

Kanlıkulak:                         Köyde kış günlerinde oynanan bir oyun ismi

Karagough:                         Kekliklere verilen sütlü bir bitki

Kekeç:                                  Gaga

Kekeçlemek:                       Gagalamak

Kekeşmek:                          Uyuşmak, karıncalanmsk

Kenger:                                Dağlarda kendiliğinden yetişen ve kökünden sakız elde edilen dikenli bir bitki

Kerecollı:                             Avare

Kermeş Koşmak:               Ayak ayak üstüne atmak, bağdaş kurmak

Kertoş:                                 Kertenkele

Keven:                                  Dikenli dag bitkisi (geven)

Kırtik:                                  (Bi kırtik) çok az

Kıska:                                   Soğan tohumu

Kinoğu:                                Evlerde ekmek pişirmek için ekmek sacının kurulduğu yer

Kirtimit:                               Sert,pürüzlü, pürüzlü olmak

Kisögü:                                Yanık odun parçası

Kocamanı Yiyen Kurt:        ?

Körembekeşen:                  Aşağı yukarı, şöyle böyle

Körmen:                               Dağlarda kendiliğinden yetişen pırasaya benzeyen yabani bitki

Körmenli Ekmek:              Körmen bitkisi katkılanarak yapılmış ekmek

Kötmek:                               Küçük kuru ağaç parçası

Köynek:                                Atlet, iç çamaşır

Kubaşmak:                          Ortaklaşa yapmak, imece

Kuşaklık Toprak:              Evleri boyamak için kullanılan bir tür kırmızı toprak

Küflet:                                  Karabalık

Külbe:                                   Küçük kazma

Küncü:                                 Susam

 

L

Lağ Etmek:                          Alay etmek, küçümsemek

Lağap:                                  Lakap

Langa:                                  Kocaman, iri

Lembekir:                            Pilav tabağı

Lığlamak:                            Yuvarlamak

Livinç:                                  Dağlarda kendiliğinden yetişen bir tür yabani ot.

Loğ:                                      Evin damlarındaki toprağı sıkmak (sıkılaştırmak) için kullanılan taştan yapılmış

alet

Loğ Çekmek:                      Loğ aletini kullanma eylemi

Löblez:                                  Fasülye

 

M

Mağ:                                      İnşaatlarda kullanılmak üzere düzğün kesilmiş ağaç kütüğü

Mahana:                               Bahane

Mahanaya(Bahaneye) Bakmak: Nemden su kapmak

Makine(eski dil):                 Taşıt, araba

Malagof:                               Bayan iç çamaşırı

Malamat Etmek (olmak):Rezil etmek (olmak)

Marak Etmek:                     Üzülmek

Maraylık Etmek: Yalakalık etmek

Maş:                                      Büyüklüğü merçimek kadar olan yeşil renkli bir tür tahıl çeşidi

Maşaşı:                                 Maş ile yapılan bir tür çorba

Maşara Çekmek:               Tarlalarda fidan ekmek için açılan sıralı kanallar

Mayıs:                                   Hayvan dışkısı, tezek

Mazı:                                     Meşe ağacının meyvesi (boyacılıkta cila hammaddesi olarak kullanılıyor)

Mekirif:                               Pis, pasaklı

Merek:                                 Hayvanlar için kışlık yiyeceklerin saklandığı yer

Merkep:                               Eşşek

Meri:                                     Dişi

Meteres:                               Keklik avlamak için yapılan taşlarlarla örülen sığınak

Mığıl Yemek:                      Hoşlaşmamak, hoşlanmamak

Mığaahat Olmak:               Sahib çıkmak

Mikeri:                                Erken olan

Minço:                                  Küçük

Mucurum:                            Halsiz

Musandere:                         Ev odalarında duvara gömülü yatak yeri

Muz (tadı)                             Ekşimsi, mayhoş; özellikle ekşi narı tanımlamada kullanılır

Müzmehel:                           Beli tutmayan

                              

N

Nalın:                                    Ağaçtan yapılmış tokya

Norguz:                                Baharda dağlarda açan çok renkli bir kır bitkisi

 

O

Oğhlağı:                               Ekmek açmak için kullanılan ince ve düz çubuk

Oğhmaki:                            Meğerse

Ota Düşmek:                       Yazbaşında dağdaki otları derme işlemi

Oylum:                                 Ağaç türü

 

Ö

Örken:                                 Keçi kılından, elde örülmüş uzun ve kalın ip.  Yük taşımak  için kullanılır

Ölüm Guşu (Kuşu):           Baykuş

Öskemek:                            Özlemek

Ötme:                                     Köy evlerinde evin hayvanlar için ayrılan birinci katında ahır ile mereğin açıldığı orta kısım, salon

Ötürük:                                               İshal

 

P

Pağhtik:                               Kendi kendine yetişen bir tür tarla otu

Palan:                                   Semer

Palaz:                                   Keçi kılından yapılmış yere serilen örtü

Pancar Piri:                        Pançar yaprağı

Papuğ:                                  Patik

Papur:                                  Araba yolu

Part:                                      Otuz burma ota karşı gelen bir birim

Part:                                      Karın, mide

Patos:                                    Sap ve samanı birbirinden ayırmak için kullanılan ve elle çalıştırılan makine

Perkimek:                           Sertleşmek, sertleştirmek

Pırğheng:                            Su taşımak için kullanılan kilden yapılmış boru şeklindeki su arkı

Pingel:                                 Tavukların yumurtlaması için sürekli bırakılan yumurta

Pipirim:                                Semiz otu

Pişik:                                    Kedi

Pişolo:                                  Ağpiyer  löblezi (börülce) ve pipirim (semiz otu) ile yapılan bir tür yemek

Pofulamak:                          Sinirlenmek

Püşürük:                              Damların sümüklerini sıvamak için hazırlanan topraktan hazırlanmış harç

 

R

Rağap Etmek:                      ?

Recber:                                 Tarım ile uğraşan

 

S

Sadama:                                Sadece

Sakız Piri:                           Dışbudak ağacının ilkbaharda açan ilk yaprağı

Sal:                                        İnce, düz taş

Sarı Erik:                            Kaysı

Segelmek:                           Yanmak, dağlamak

Segirmek:                           Birden, aniden sıçramak

Selağhana:                           Başıboş dolaşmak, başıboş dolaşan

Sele:                                      Sepet

Semte Gelmek:                   Kolayına gelmek

Seplemek:                            Bırakmak,azat etmeek

Setirgen:                               Un kavrulup, tarhana susam, döğme(yarma), ceviz, çedene karıştırarak hazırlanan çerez.

Sığ:                                        Yük çuvallarını eşekle taşımak için çuvalları birbirlerine bağlamada kullanılan bir ucu sivri, yaklaşık 30 cm uzunluğunda ve 1 cm çapında ince ve düz ağaç parçası

Sığır:                                     Aptal

Sıkı Taşı:                             Düzleştirme işinde kullanılan bir yüzü çok düzgün taş

Sırtarmak:                          Sırıtmak

Sitar Etmek:                        ?

Siyeng Otu:                         (Sinek Otu) Enli yapraklı yabani bitki

Soğuşup gitmek:                                Çekip gitmek

Soku:                                    Taş   

Soku Dögmek:                    Soku taşında buğdayı döğmek

Soğlum:                                               Sepet yapımında kullanılan, esnek ve ince-uzun olan ağaç

Soyğha:                                İstenmeyen şey

Sökün:                                  !

Söönmek:                             Sevinmek

Sucuk:                                  Ceviz ve pestil şiresinden yapılan kışlık çerez

Suluk:                                  Başocağı

Suturağh:                            Tavan

Suvarmak:                           Sulamak

Suvarmak:                           Küfretmek (Argo)

Sümük:                                Damların kenarlarınına verilen ad

Sümük Arısı:                      Evlerin damında  yuva yapan arı cinsi

Sümük Kuşu:                      Serçe

Sütlügen:                             Bir çeşit çiçek

 

Ş

Şadıman:                              Şen

Şakalamak:                         Büyük parçalara ayırmak

Şapalağ:                                Tokat

Şaplatmak:                          Rahatsız edicişekilde ses çıkarmak

Şeb:                                       Çok tuzlu

Şelleklemek:                      Alıp götürmek

Şeple:                                    Sopa, uzun çubuk

Şerhe Kesmek:                   Şehriye kesmek

Şeytankulağı:                     Kendiliğinden yetişen ve büyük yapraklı çiçeği olan bir tür otumsu bitki

Şeytan Şapalağı:                 Yaramaz, delidolu (Daha çok yaramaz çocuklar için kullanılır)

Şikar:                                   Kendini beğenmiş, ukala (Şikar şey! Bkz. Özgün Sözler)

Şişürük (veya Şüşürük):  Balon

Şivet:                                     Cin, peri

 

T

Tağa:                                     Tarlaların yanında olan ve farklı bir ürün ekilen yer, küçük tarla

Taayın:                                 Galiba, herhalde

Tamaşa Etmek:                   İzlemek

Tanuğun:                             Un ve tarnana ile yapılan bir tür yemek

Tay:                                       Eşşeğe ve katıra yüklenen yükün iki eşit parçasından herbiri

Teeyek:                                Asmanın filizi

Tekedaşşağ:                        Kökü yenen bir tür yabani bitki, burçalığ

Tekne:                                  Üzümün ezildiği ve suyunun çıkarıldığı ağactan veya betondan yapılmış yer

Tentene                                Dantel

Terlik:                                  Şapka

Teşt:                                      Büyük bakır leğen

Tikelenmek:                       Yaramazlık yapmak

Toğanmak:                          Dokunmak

Tombilecek:                        Takla, takla atmak

Tomuz Kuşu:                       Ağustos böceği

Topallağ:                              Yuvarlak, küresel                               

Töremek:                             Üremek

Tram:                                    Bir çeşit yumuşak kaya cinsi

Tum:                                     Tarlanın kenarında olan ve tarlaların sınırını belirleyen çimli kısım

Tumtuğ:                                Damlardan kürenen karın yerde oluşturduğu birikinti

Tutma:                                  Tuzlu ayran

 

U

Uçmağ:                                 Dağlarda kendiliğinden yetişen ve baharda açan güzel kokulu bir bitki

Uneleyen:                             Bir kuş çeşidi

Uruncağ:                              Salıncak

Uyaz:                                     Sivrisinek

 

Ü

Üsküre:                                Tas

 

V

Velvele:                                Ortalığı karıştırmak, kargaşa çıkarmak

 

Y

Yal:                                        Hayvan yemeği

Yaltanmak:                          İlgisini çekmek, yağ çekmek

Yarpuz:                                 Sulak yerlerde kendiliğinden yetişen bir çeşit ot

Yarpuz Çorbası:                 Yarpuz bitkisiyle yapılan köyümüze ve civar yöreye özgü lezzetli bir çorba

Yaryaya vermek:                 Tarla sahibinin ekinin yarısını almak şartı ile tarlasını başka birinin kullanımına vermesi

Yelli:                                      Sürekli

Yengicek:                            Hafif, taşınabilir

Yerdamı:                               Bazı köy evlerinde temel üzerinde inşa edilmeyip de evin arkasındaki eğimli arazi üzerinde yapılan ve eve birleştirilerek evin üçüncü katını oluşturan kısmı.

Yılana Ağu Veren:             Bir tür yeşil renkli kertenkele

Yılangec:                              Yengeç

Yinğah:                                Tahteravalli

 

Z

Zaar:                                     Herhalde

Zağal:                                   Boşboş

Zağar:                                  Başıboş

Zangı:                                   Bön, aptal

Zed:                                       Yemek

Zımzığh:                              Yumruk

Zil vermek:                          Filiz vermek

Zingir:                                   Taşların aralarında yetişen yosunumsu bitki

Zonga:                                   Çift kanatlı kapıların arkasına kapıyı arkadan kilitlemek için sürgü olarak kullanılan uzun tahta parçası

 

Başa Dön

 

Atasözleri ve Deyimler

 

Ağızda gurbet eşşeği kuzlamak:                                                                                 Çok konuşan, başıboş 

Alo Garısı (Karısı) Gibi Giyinmek:                                                                             Rüküş giyinmek

Çembellikten Gogo Geliyor!                                                                                          Çocukları korkutmak için kullanılan bir deyiş!

Debelen ki Debelenesin [Deyim]:                                                                                Geniş alanı ve araziyi tanımlamada kullanılır

Dört Gıça (Kıça) Kalkmak [Deyim]:                                                                            Yaramazlık etmek

Eşşek Yatsa (otursa) Kuyruğu Dışarda Kalır! [Deyim]:                                         Küçük ve dar yerleri tanımlamada kullanılan bir deyim

Gıp Gıp Gıdılanmak [Deyim]:                                                                                       Bir şey için çok çabalamak

Gımıl Gibi  [Deyim]:                                                                                                       Çok kalabalık olmak

Hangi Dağda Kurt Öldü de...... [Ata söz]:                                                                    xxx

                                                                                                                                               

İşgilgillerin Kazanı ile Kırk Derim Kırkbir Demem! [Deyim]:                            Küçük olan şeyleri vurgulamak için kullanılır

Lapsu Olmak [ Deyim]:                                                                                                  Çok ıslanmak

Merhemetten Maraz Tesir Olur:                                                                                 ?

Ölme Eşşegim Ölmede Yonca Otu Bite(yetişe)de Yeyesin(yiyesin) [Ata söz]:   Olması pek mümkün gözükmeyen veya yakın zamanda olacağa benzemeyen olaylar için kullanılır

Top Gibi Olmak (Turp gibi olmak):                                                 Çok iyi ve sağlıklı olmak

Yengicek Canlı Olmak veya Canı Yengicek Olmak [Deyim]:      İşleri çok çabuk bitirmek, veye işlerini çok çabuk bitiren kişi

Başa Dön

 

Özgün Sözler

 

Çocuk Sevme

 

Oğul Ölem

Başımı Yeyesin

 

 

Çocuk Korkutma

 

Çembellikten gogo geliyor!                                              Çocukları korkutmak için kullanılan bir deyiş!

 

 

Seslenişler, Ünlemler

 

Allah vere:                                                                            Umarım!

 

Anan Başını Yeye!                                                              Bak şu işe!

 

Kefdesa:                                                                                Ne güzel!

 

Ellesen:                                                                                 Sahi mi?

 

Ninayağh ki!                                                                        Ne yapalımki

 

Şikar şey!:                                                                            Hadi oradan, kendini beğenmiş!

 

 

 

Başa Dön

 

Dualar ve Beddualar

 

 

Her nekadar arzu etmediğimiz şeyler olsada kültürümüzün bir parcası olduğunu düşünerek beddualarımızı da sözlüğümüze eklemeyi uygun gördük.

 

Bitmeyesice! [bed]:                                                                             !

 

Belin-Budun Biçile [bed]:                                                                !

 

Eyle belekim(umarım) Göğ gedesin (gidesin) [bed]:                    Umarım genç yaşta(olgunlaşmadan) ölürsün!

 

Ğhaeğ Gedesin:                                                                                   Genç yaşda ölesin!

 

Gaful Gadaya Gelesin! [bed]:                                                             ?

 

Garnagassı(Karın Ağrısı):                                                               Hadi ordan!

 

Garnın Gapıya Gele!:                                                                          !

Gettuğun(gittigin) Yerden Geri Gelesin![bed]:                             Kızlar için kullanılan beddua, evliliğin iyi olmasın!

Gögermeyesice!:                                                                                 !

Göru Boklunun Oğlu [Bed]                                                              !

Kara Yere Olsun (olasın):                                                                 !

Kökün Kesilesice [Bed]                                                                     !

Partını (karnını) Kapıya Getirmek                                                 !

Segelmeyesice! [bed]:                                                                         !

Töremeyesice! [bed]:                                                                          !

 

Yarım Yollarda Kalasın[bed]:                                                           Genç yaşta ölesin

 

Yere Giresice [bed]                                                                             !

 

Başa Dön

 

 

[Ana Sayfaya Dön]