[Ana Sayfaya Dön]

Köye Genel Bakış

Malkaya Köyü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu sınırında, Güneydoğu Torosları'nın Maden Dağları üzerinde 1260 metre rakımlı şirin bir dağ köyüdür. İdari olarak Diyarbakır ilinin Çüngüş ilçesine bağlıdır. Diyarbakır'dan yaklaşık 110 km, Çüngüş'den ise yaklaşık 6 km uzaklıktadır.

Eski ismi Elyos olan köyün adı, Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte "Malkaya" olarak değiştirilmiştir.  Köy, bu yeni ismini köye tepeden bakan bir dağdan almıştır.  Köyün ilk kuruluşuna ilişkin çok detaylı bilgiler olmasa da köyün varlığına dair yazılı bilgiler Yavuz Sultan Selim dönemine ait kanunnamelerde bulunmaktadır.

Bir dağ köyü olmasının sonucunda ekilebilir arazilerinin azlığı köy nüfusunun büyük çoğunluğunu başta İstanbul, Diyarbakır ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere göç etmeye zorlamıştır.  Halen İstanbul'da yaşayan köylülerin sayısı köy nüfusundan daha fazladır.  Bu fark, özellikle yaz aylarında köy nüfusunun ikiye-üçe katlanması ile çarpıcı olarak görülebilir.

Köy halkının en büyük geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.  Köy arazisinin dağlık oluşundan dolayı köylüler sadece geçimine yetecek kadar üretim yapabilmektedir.  Köyde ekilen ürünler sırası ile buğday, mısır, yonca ve çeşitli mevsimlik sebzelerdir.

Köy, coğrafik olarak diğer çevre yerleşkelerden yalıtık olduğu için kültürel değerlerini günümüze kadar korumuştur. Köyde şu anda bile çok yalın bir Türkçe konuşulmaktadır. Halen köyde konuşulan Türkçede çok sayıda özgün kelime bulunmaktadır (bkz. Elyosca sözlük).

Köydeki okuma-yazma oranı oldukça yüksektir. Köyümüzün yetiştirdiği çok sayıda öğretmen, avukat, doktor, mühendis, bilim adamı ve çeşitli meslek gruplarında eğitimli insan vardır.  Bunda köylülerin eğitime verdikleri önem ve  bu amaç doğrultusunda gösterdikleri fedakarlığın etkisi çok büyüktür.

Son yıllarda köy ekonomisini canlandırmak için hayvancılığın geliştirilmesine yönelik ciddi atılımlar yapılmıştır.  Bu çabalardan biri köylülerin katılımı ile kurulan ve büyük baş hayvan çiftliği oluşturulmasına yönelik SS Malkaya Köyü Tarımsal Kalkınma kooperatifi'dir.  Bu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte hem köyün sahip olduğu hayvancılık potansiyeli kullanılmış olacaktır hem de köy ekonomisi hareketlenecektir.

 

Dünyanın ilk Sigarasız Web Sayfası World's first Smoke Free Web Site

[Ana Sayfaya Dön]