[ Geri Dön ]

Kaynakça

Köy Tarihi

1-“Yavuz Sultan Selim Devri Kanunnameleri-Diyarbekir Eyaleti  Kanunnameleri”, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA) TTD 64 (840) sayfa 581, Bölüm (27) sayfa 247, Çeviri: Prof. Dr. A. Akgündüz.  Orijinal nüsha.

 

2-Köylülerin sözel aktarımları.

Köy Sözlüğü

1-Köy sözlüğünün oluşturulması isimlerini burada sayamayacağımız birçok köylünün katkıları ile gerçekleşmiştir.

2-"Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı (Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük)", Doç. Dr. Sadettin Özçelik ve Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Boz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Yayın No: 789. ISBN: 975-16-1484-8, Ankara, 2001.

Kitabın içeriği:

Kitap, Çermik ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Başarı (Alos) ve Baykal (Haçemerg) köyleri ile Çüngüş ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Aktaş, Avut, Deveboynu (Salvas), Kaynakköy (Arduva), Keleşevleri, Malkaya (Elyos) ve Üçpınar (Lido) köylerinden derlenmiş metinleri içermektedir. "Dil İncelemesi" adlı bölümde, yöre ağzı ayrıntılara inilmek suretiyle işlenmiş, metinlerde yer almayan bazı çekim şekilleri ile ilgili bilgiler de verilmiştir. Ortak yazı ve konuşma dilinde kullanılan kelimeler inceleme bölümünde değerlendirilmiş, kelimelerin ortak yazı dilindeki anlamlarına da yer verilmiştir. "Dil İncelemesi" kısmının ardından "Metinler" bölümü gelmektedir. Bu kısımda, yörenin kültürünü yansıtan ve folklorik değeri olan kız isteme, kırklama, ramazanlar, çocuğa ad verme, düğün, kına gecesi, masal, mani ve yemek tarifleri gibi kültürel değer taşıyan metinler bulunmaktadır.  Çalışmanın sonuna metinlerin anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla bir sözlük ve yöre dilinin değişik ses özelliklerinin dağılımını gösteren bir de harita vardır. (TDK web sayfasından)

 

Bu kitapta köylülerimizden Ahmet Turan (Hacı Ahmet Dayı) ve Şakire  Selvitopu (Şekire Bacı) ile yapılan söyleşiler bulunmaktadır.  Şekire Bacı kitapta yayınlanan bu söyleşisinde köyümüzün kız isteme, başlık ve takılar, nişan, kına gecesi, düğün yemeği, ceyiz gibi gelenekleri hakkında konuşmakta, Hacı Ahmet Dayı da eski hatıralardan, Ramazanlardan ve bayramlardan vs. kendilerine özgü anlatım tarzları ile bahsetmektedirler...

 

Kitabın ilgili sayfalarını görmek için tıklayınız...

Yemek Tarifleri

1-Salime (Sarı) Çiftçi

2-Saniye (Kırık) Sarı

3-Şekire Selvitopu

Diğer

1-Köyün topografik haritaları ve hava durumu: http://www.calle.com

[ Geri Dön ]