[Kültür Sayfasına Dön]                                                                                                               [Ana Sayfaya Dön]

Köydeki Yer İsimleri

Köyümüzdeki değişik yerlere verilen isimlerin hem köy kültürünün ve köylümüzün sağduyusunun hemde dilimizin güzel bir yansıması olduğunu düşünüyoruz.  Bu sebeple köydeki yer isimlerini web sayfamıza taşımayı amaçladık.  Bu kültürel değerlerimizi yazıya dökerek gelecek kuşaklara kültürel mirasımızı daha sağlıklı bir şekilde iletmek istiyoruz. (Katkılarından dolayı tüm köylülerimizi özellikle Muhsin Turhan ve Ahmet Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz)

Alfabetik Sıraya Göre

A

Abdullahın Düz

Adışın Dere

Ahmet Bağı

Akmeşe

Akpiyerin Çay

Ağılderesi

Ağılderesinin Tepesi

Ağpayır

Ağpiyer (Akpiyer)

Ağurdanlı

Aşşağı Dere

Ağgöl

Aksu

Aksunun Üstü

Arpalık

Aşşağısu (köy, baraj yolu ve Çüngüş'ün birleştiği yol-Koop. olduğu mevki)

Aşağı Kaynaca

Aşağı Bağ

Aşağı Dağbağı

 

 

B

Balıkgilin Dut

Balikoğlunun Dere

Ballık

Başğharığ

Başarağh

Başarağ başı

Bedirağaçı

Bostan

Bostanlıbağ

 

 

C

Cevizlik

Cumanın Göl

 

 

Ç

Çatağ (Çatak)  (Büyük, Küçük)

Çatalkaya

Çatakbaşı

Çayıngöz

Çangaldibi

Çangalbaşı

Çağçağlığ (Gökkaya’nın altı)

Çay

Çelemli

Çelemlinlidere

Çınarlık

Çınarlıdere

Çıplak

Çıplağın Dere

 

 

D

Dağbağı

Dağucu (Aşağı, Yukarı)

Daşlıbağ (H. Ahmet Dayı’nın Bağı)

Değmenbaşı

Değirmenderesi

Demirin Meteres

Demürdayının Armut

Depe (Arduva ile köy arasındaki sırt)

Depedalla

Dere

Deveboynu

Dereceotluk

Dolaca

Doyran

Doyran Başı

Dutluca

Dülki (Tilki) Pazarı

Dünkler

Düzbağlar

 

 

E

Efesinbogaz

Epsemderesi

Eyegölü

 

 

F

Fincantepe

Firikli

 

 

G

Gağhlığ

Gağhlığın tepe

Gağhlık Piyeri

Gangocadersi

Garıbağları

Garban

Gavuralının Ğharaba

Ghillik Piyeri

Gızgozu (Aşağı, Yukarı)

Goca Çümen (Koca Çimen)

Gögkaya

Göztepe

 

 

Ğ

Ğharapçabağ

Ğhoar Baba

Ğhollağın

 

 

H

Hacargilin Çayır

Hacınındüz

Hakverdinin Meteres

Haznedaroğlu (Tarlaların olduğu düzlük)

Hersindaş

Hollağın

Hopalığ

Hopanlar Çayı

 

 

İ

İbonun Daş

İbrahim Düzü

İskenderin Dere (Meşelerin dere yatağı)

 

 

J

-

 

 

K

Kamberlik Tepesi

Kangallık

Karaalinin Ğharaba

Karaköçekli

Karpuzluk

Kartaltaş

Kartınceviz

Karşımeşe

Karşının Yolu

Kaya Başı

Kaynaca (Aşağı, Yukarı)

Kavakgölü

Kazan Gölü

Keçen Sırtı

Keçinin Sırt

Kenküloğlu Mezar

Keklikpınarı

Keklik Piyerinin Düz

Kire

Kire Tepesi

Kılıncın Meteres

Kırdaş

Kırıkgilin Bağ

Kocaçümen (Büyük, Küçük)

Kooperatif (Eski)

Koca Çümen (Koca Çimen)

Kurtini

Küçük Çatak

Küçük Yokuş

Kütkütü Kayası

 

 

L

Lökonun Tarla

 

 

M

Mahmudun Taş

Malkaya (Aşağı, Yukarı)

Malkayanın Düz

Mamilebaba

Mercenin (Mercanın) Meşe

Mercimekli

Masdalı

Meşe

Meşenin Tarlalar

Mıllamahmut (Sokullu’nun altı)

Mika

Mıllagilin Garban

Mineninçayır

Mitezenin Düzü

Mollamahmut

 

 

N

Nişanlar

Nişantaşı

 

 

O

Ortakale

Ortasırt

 

 

Ö

Öküzpiyeri

Öküzpiyerinin üstü

 

 

P

Peğler

Pencedere

 

 

R

-

 

 

S

Salman Gölü

Sarıdaşlar

Sarıkaya

Selimin Sırt

Sığıryolu

Sokullu

Soulcak

Soulcağın Önü

Sumaklı Tepe

 

 

Ş

Şamenin Çayır

 

 

T

Tepetarla (Depetarla)

Tuzbaşı

 

 

U

Unluğh (Unluk)

Uyuz Piyeri

Uzunsırt

Uzungöl

 

 

Ü

 -

 

 

V

 -

 

 

Y

Yağmurun Çukur

Yalankavak

Yahyagilin Meşe

Yepyeri (Yer Piyeri)

Yeruçmuş

Yıkılgan(Yığılgan)

Yılanlıca

Yokuşun Meşe

Yukarıgöl

Yusupyeri

Yusufun Çayır

Yukarı Dağbağı

 

 

Z

Ziraat

 

 

Fiziksel Sıraya Göre

(29 Eylül 2008, İstanbul-Muhsin Turhan’dan derlenmiştir)

 

Ğağhlığ Bloğu (Güney Yüzü)

Ğağlığın tepe

Pencedere

Dünkler

Mahmudun Taş

Hakverdinin meteres

 

Güney

Hopalığh

Unluğh (Unluk)

Ahmet Bağı

Yerpiyeri

Göze

Daşlıbağ (H. Ahmet Dayı’nın Bağı)

Adışın Dere

Gölyanı

Yalankavak

Mitezenin Düzü

Yahyagilin Meşe

Cevizlik

Kırıkgilin Bağ

Mıllagilin Garban

Gavurunbağlar

Sarıkaya

Fincan Tepe

Kapaklıpiyer

Karpuzluk

Kartaltaş

Dereceotluk

Öküzpiyeri

Öküzpiyerinin Üstü

Ğhorbaba

 

Ğağhlığ Bloğu (Kuzey Yüzü)

Dünkler

Başarağ başı

Ortakale

Mercenin (Mercanın) Meşe

Ortasırt

Fincantepe

Uzunsırt

Değmenbaşı

Değirmenderesi

Küçük Çatak

Ğıllik Piyeri

Yıkılgan(Yığılgan)

Kılıncın Meteres

İbonun Daş

Çatak

Çatakbaşı

Çayıngöz

Çangaldibi

Çangalbaşı

Çağçağlığ (Gökkaya’nın altı)

Çelemli

Mineninçayır

Gökkaya

Uzungöl

Hacının Düz

Depe (Arduva ile köy arasındaki sırt)

 

Depetarla Bloğu (Doğu Bloku-Güney Yüzü-Depetarla)

Aksu

Aksunun Üstü

Ağpiyer (Akpiyer)

Kooperatif (Eski)

Göztepe

Deveboynu

Demirin Meteres

İbrahim Düzü

Depetarla

Karaalinin Ğharaba

Kırdaş

Aşşağısu (köy, baraj yolu ve Çüngüş ün birleştiği yol-Koop. Olduğu mevki)

Uyuzpiyeri

Mika

Düzbağlar

SeliminSırt

Daşlıbağ (H. Ahmet Dayı’nın Bağı)

Dolaca

 

Tepetarla (Depetarla) Bloğu (Doğu Blğku-Kuzey Yüzü-Depetarla nın köy tarafından su akar tarafı)

Karşımeşe

Gavuralının Ğharaba

Ğhollağın

Aşağı Gızgozu

Yukarı Gızgozu

Ağhpiyer

Gavuralinin Ğharaba

 

Kire Bloğu (Güney Yüzü-köy Yüzü)

(Kilise çayından batıya doğru)

Lökonun Tarla

Kurtini

Kavakgölü

Yusuppiyeri

Sokullu

Mıllamahmut (Sokullu’nun altı)

Ğharapçabağ

Mamilebebe

Matsalı

Yukarıgöl

Aşşağıdere

Çınarlık (Bizim karşı tarlanın olduğu yer)

Haznedaroğlu (Tarlaların olduğu düzlük)

Dere

Kayabaşı

Tuzbaşı

Eyegölü

Sığıryolu

Kocaçümen (Büyük, Küçük)

Bedirağaçı

Kangallık

Salmangölü

Kartınceviz

Keçinin Sırt

Malkaya (Aşağı, Yukarı)

Yeruçmuş

Çatalkaya

Kazangölü

Ağgöl

Cumanın Göl

Saulcağ Önü

Ağurdanlı

Soğulcağ

Kenküloğlu Mezar

Çıplak

 

Kire Bloğu (Kuzey-Meşeler Tarafı)

İskenderin Dere (Meşelerin dere yatağı)

Friğli

Yokuşun Meşe

Küçük Yokuş

Demürdayının Armut

Kire Tepesi

Hopanlar Çayı

Hersindaş

Nişanlar

Şamenin Çayır

Balıkgilin Dut

Dağucu (Aşağı, Yukarı)

Malkayanın Düz

Aşağı Kaynaca

Yukarı Kaynaca

Saulcağ

-----

Tosbağa Deresi

Mecimekli

Dülki (Tilki) Pazarı

Kütkütü Kayası

Doyran

Doyran Başı

Tanışman

Tanışmanın Düz

Çınarlıdere

Yılanlıca

Çıplağın Dere

Çıplak

---

Yağmurun Çukur

Aşağı Bağ

Balikoğlunun Dere

Keçen Sırtı

Aşağı Dağbağı

Dutluca

Yusufun Çayır

Yukarı Dağbağı

--

Sarıdaşlar

Keklik Piyeri

Hacargilin Çayır

Keklik Piyerinin Düz

Ağılderesinin Tepesi

Ağıl Deresi

Arpalık

Karaköçekli

Sumaklı Tepesi

Meşenin Tarlalar

Abdullahın Düz

Akmeşe

Kamberlik Tepesi

Akpiyerin Çay

 

Meteres İsimleri

Hakverdinin Meteres

Kılıncın Meteres

Demirin Meteres

Köyün Sınırları:

 

[Ana Sayfaya Dön]